Na Wyspie Sobieszewskiej, na ceniących uroki przyrody, czekają najbardziej urzekające pięknem i osobliwą rzadkością dwa rezerwaty przyrody: „Ptasi Raj” w Górkach Wschodnich, „Mewia Łacha” w Świbnie.

Rezerwaty te, zlokalizowane na zachodnim oraz wschodnim krańcu Wyspy (zobacz mapka poniżej), są ostoją dla wielu gatunków ptaków.

Ponadto rezerwaty słyną z malowniczych widoków na ujścia Wisły, ciekawej topografii (bagna, jeziora przybrzeżne) oraz z bogatej fauny i flory. Pamiętajmy jednak, że właśnie te walory przyrodnicze świadczą o unikalności terenów objętych ochroną. Dlatego zachowujmy na terenie rezerwatów ciszę, nie wprowadzajmy psów bez smyczy, nie zostawiajmy po sobie śmieci i nie zrywajmy żadnych roślin…

mapa informacyjna