Szlak pieszy po Wyspie Sobieszewskiej (10 km, kolor zielony)

Szlak turystyczny Wyspy Sobieszewskiej jest szlakiem pieszym PTTK, oznaczonym kolorem zielonym. Jego długość wynosi 10 km. Stanowi on odcinek Międzynarodowego Szlaku Pieszego E-9 (Nadmorskiego), przebiegającego m.in. polskim wybrzeżem.

Przebieg szlaku (10 km): Sobieszewo – Orle – Wieniec – Komary – Świbno.

Opis szlaku: Szlak rozpoczyna się w centrum Sobieszewa, w rejonie przystanku komunikacji miejskiej przy moście pontonowym. Wiedzie stąd przez 150 m ul. Turystyczną w kierunku Świbna (droga krajowa 501) do ul. Radosnej. Na skrzyżowaniu tychże ulic skręca w lewo i dalej ul. Radosną kieruje się na północ. Po przecięciu ulic Pogodnej i Barwnej (Ośrodek Relaks) szlak wchodzi w las prowadząc dalej betonowym traktem. Na najbliższym skrzyżowaniu następuje skręt w prawo i po ok. 100 m przecięcie drogi asfaltowej (ul. Falowa). Dalej marszruta leśną drogą międzyoddziałową w kierunku wschodnim. Po ok. 2 km skręcamy w lewo i po 150 m w prawo. Dalej idziemy prosto i po 600 m wychodzimy naprzeciwko Hotelu Orle na wyraźną drogę poprzeczną (ul. Lazurowa). Na drodze tej skręcamy w lewo ku morzu, by po niecałych 100 m na skraju lasu (tuż przez wieżą obserwacyjną) pójść w prawo. Ścieżką na skraju lasu idziemy prosto w kierunku wschodnim przez ok. 650 m. Po swojej lewej stronie mamy wydmy i plażę, po prawej las. Po dotarciu do drogi wychodzącej z lasu na plażę szlak skręca w prawo i prowadzi 550 m drogą leśną na południowy wschód. Następnie opuszcza ją i ścieżką w lewo wspina się na wał wydmy szarej. Przez lokalną kulminację (32 m n.p.m.) doprowadza do drogi leśnej z Wieńca na plażę. Tutaj skręcamy w lewo i po 250 m w prawo. Wchodzimy na trakt, którym szliśmy na początku trasy. Po ok. 1,1 km szlak przecina drogę asfaltową (przebiegającą w lesie). Oznacza to, że znajdujemy się w Komarach.

Idziemy dalej naszym traktem i po 1,5 km skręcamy w lewo. Po 150 m wychodzimy na drogę poprzecznš i tu skręcamy w prawo. Drogą tą po 200 m wydostajemy się na betonowy trakt i nim posuwamy się w prawo. Następnie po 700 m osiągamy skraj lasu, a po zwrocie w prawo ulicę Świbnieńską. Po swojej lewej stronie mamy port rybacki w Świbnie. Wzdłuż zabudowań ul. Świbnieńskiej docieramy do skrzyżowania z główną szosą (ul. Boguckiego). Na skrzyżowaniu tym skręcamy w lewo i idziemy ul. Boguckiego w dół, w kierunku Wisły. Nad Wisłą, przy przeprawie promowej między Świbnem i Mikoszewem, kończy się szlak.